Dotare

În cele douã localuri ale liceului sunt 31 sãli de clasã, laboratoare si cabinete de fizicã, chimie, biologie, informaticã dotate corespunzãtor.
Cele 3 laboratoare de informaticã posedã 57 de calculatoare din care 25 din reteaua SEI 5 (win8, office 2013), toate conectate la Internet.
În scoalã functioneazã un cabinet de asistentã psihopedagogicã ale cãrui atributii sunt consilierea elevilor, a pãrintilor si dirigintilor.
Activitatile sportive se desfãsoarã pe cele trei terenuri ale liceului si în sala de sport.
În scoalã functioneazã un cabinet de Programe Europene, dotat corespunzãtor (2 calculatoare, scanner, 3 imprimante, dvd-player, 2 aparate foto digital).
Biblioteca scolarã are un numãr de peste 24.000 volume care acoperã toate domeniile.
Scoala dispune de:  89 calculatoare, 10 imprimante, 2 scannere, 3 aparate fax, 5 aparate xerox, 3 televizoare, un aparat video, statie audio, statie radio, o sală  multimedia dotată cu videoproiector, tablă interactivă, laptop, dvd player home cinema, tv, flipchart, un amfiteatru dedicat exclusiv activităţilor extraşcolare, un cabinet fonetic recent amenajat.

Realizãri recente:
– renovarea si modernizarea sãlii de sport
– schimbarea intregii tâmplãrii în localul A şi C (contabilitate şi bibliotecă)
– modernizarea laboratoarelor de fizicã, chimie si biologie
– realizarea unui cabinet psihopedagogic modern
– modernizarea grupurilor sanitare în localul A
– îmbunãtãtirea dotãrii (4 videoproiectoare, 4 laptop-uri, tablă virtuală, 26 calculatoare, cameră video, aparat foto digital, staţie audio de amplificare)
– crearea unei săli multimedia dotată cu : videoproiector, tablă virtuală, laptop, dvd – player home cinema, aparat video, televizor, flipchart.
– îmbunătătirea fondului de carte al bibliotecii şi a laboratoarelor de biologie, chimie, fizicã cu material didactic modern.
– Renovarea totală a amfiteatrului şcolii
– Montarea unui sistem comun de supraveghere video in cele 2 localuri
– Realizarea unui sistem radio in cele 2 localuri si a unui cabinet media dotat corespunzator
– Realizarea unui cabinet fonetic modern

Proiecte pe termen mediu:
– Renovarea exteriorului clãdirii B şi schimbarea tâmplăriei.
– Reabilitarea reţelei termice
– Construirea unui campus şcolar cuprinzând o sală de sport, un internat, o cantină şi terenuri de baschet şi minifotbal.